Belangrijkste punten najaarsledenvergadering

Belangrijkste punten uit de najaarsledenvergadering

Brainstormsessie

Binnen sportverenigingen neemt het ledenaantal maar ook de betrokkenheid af. Daarom willen we als bestuur van STC Rutten een brainstormavond houden. We willen gaan brainstormen over hoe we als club verder moeten, hoe moeten we inspelen op ontwikkelingen, hoe zorgen we ervoor dat junioren naar meer trainingen komen tijdens de zomer en hoe we nieuwe leden aan kunnen trekken. Het bestuur roept leden op om zich op te geven om mee te denken in deze brainstormsessie.

 

Laatste stand van zaken trainingen

Trainers bij de dinsdagmiddaggroep zijn Gerrit Buitenhuis en Gerrit Weerman. Op de dinsdagavond gaat Dick Zuidema training geven. Op woensdag bij de pupillen geven Ida Janssen en Mees Wielinga training, bij de junioren Gerrit Weerman en Bert Hooijer. Op vrijdagavond geven Gerrit buitenhuis en Stefan de Wilde training. Op zaterdagochtend bij de Senioren/junioren geeft Wilco de Jong training. Bij de pupillen en junioren op zaterdagochtend is het hetzelfde als woensdagavond.

De donderdag tot en met zondaggroepen zijn inmiddels gestart. De dinsdag en woensdaggroepen starten vanaf volgende week. Dit komt omdat er meer uitval is voor de donderdag tot en met zondaggroepen. De oude pas van vorig jaar kan weer gebruikt worden. Als het goed is zijn alle passen weer geactiveerd volgens de aanvraag van de rijders. Zorg wel dat je de pas bij je hebt. Als je de pas vergeten bent dan moet je een kaartje van 5 euro kopen om binnen te komen. Nieuwe passen kunnen bij Margrethe, ledenadministratie, opgehaald worden. Verdere informatie over de trainingen staat op onze site


Noorwegen

De commissie, die het vorig jaar heeft georganiseerd, gaat ook dit jaar weer de reis en deelname aan de Vikingløpet organiseren. De Vikingløpet wordt gehouden in Tonsberg in het weekend van 27 januari 2018. Deelname is mogelijk vanaf pupillen tot en met B2 junioren. Kosten zullen ongeveer 250 euro all inclusive (vanaf Schiphol) zijn. We gaan net als vorig jaar weer met het vliegtuig en de bagage in een bestelbus. Binnenkort zal de commissie een oproep gaan doen waarna rijders zich kunnen gaan aanmelden.

 

Clubkleding

Aan het einde van het vorig seizoen hebben we het nieuw jasje gepresenteerd met een jubileumprijs van 15 euro. We hebben besloten om deze actie te verlengen tot in het begin van het nieuwe schaatsseizoen. Denk je tijdens je eerste training dat je toch ook wel graag in het nieuwe jasje wel rijden, bestel dan zo spoedig mogelijk het nieuwe jasje. Hierna zal het jasje weer voor de oude normale prijs worden aangeboden.

 

Extra training

De seniorengroep, die afgelopen zomer enthousiast heeft deelgenomen aan de zomertrainingen van Cocky, wil graag deze winter doorgaan. In principe op de zaterdagochtend rond Thialf. Tijdens het junioren/pupillen uur. Er moeten dan wel minimaal 8 deelnemers zijn. Op dit moment zijn er 5. Als er nog mensen zijn die mee willen doen, dan kunnen zij zich nu gelijk aanmelden en kan er gelijk gestart worden. Kosten zijn 25 euro voor het hele winterseizoen.

 

Erelid en een nieuwe voorzitter

Het voorzitterschap is tijdens de ledenvergadering overgedragen. De ledenvergadering is hier mee akkoord gegaan. Jelle Wesselius is onze nieuwe voorzitter geworden. Jacob Reitsma neemt nu voor de tweede keer afscheid als voorzitter. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet. Jacob is eerst van 1992 tot in 2001 voorzitter geweest en sinds 2012 weer. Tussendoor heeft hij in het bestuur van de KNSB gezeten. In 2012 heeft hij de taak op zich genomen om een totaal nieuw bestuur neer te zetten toen dat nodig was. De afgelopen jaren is er mede hierdoor weer organisatorisch een gezonde club ontstaan.

Bij de vorige keer dat Jacob is gestopt als voorzitter is Jacob lid van verdienste geworden. Tijdens de ledenvergadering is gevraagd of Jacob nu Erelid van STC Rutten mag worden. De vergadering is hier mee akkoord gegaan en Jacob heeft de oorkonde ontvangen.

Share

Comments are closed.