Algemeen

Informatie voor nieuwe leden:

Trainingskaart!!!

Ieder lid
heeft aan het begin van het seizoen na betaling van de bestelde trainingszegels
zijn/haar trainingskaart ontvangen. Deze kaart dient iedere training te worden
meegenomen om bij de toegangscontrole te tonen. Indien men zijn/haar
trainingskaart is vergeten, dan wordt dit bij de toegangscontrole genoteerd. Wanneer men vaker dan 2 keer zijn/haar trainingskaart is vergeten, dan wordt hiervoor door de Baancommissie een bedrag van € 5,00 bij de club in rekening gebracht. Deze kosten worden direct bij het betreffende lid in rekening gebracht. Zorg er dus voor de kaart ten alle tijden bij je te hebben!

Op tijd aanwezig zijn!!!
Het is belangrijk dat de schaatsers op tijd aanwezig zijn. Op die manier kunnen we gezamenlijk beginnen en kan iedereen gelijktijdig de gegeven opdrachten uitvoeren. Te laat komen is voor de trainers erg onhandig, maar ook voor de schaatsers. Zij liggen direct achter op de rest. Pupillen dienen een half uur voor de training aanwezig te zijn om gezamelijk met de trainer in te lopen.

Warming-up:
Het is goed om van te voren even in te lopen. Hier zal geen trainer bij aanwezig zijn, met uitzondering van de pupillen deze dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn om gezamenlijk met de trainer in te lopen. Tijdens deze warming-up zullen de spieren warm worden gelopen en met rekken en strekken zullen er blessures worden voorkomen. Ook na de training is het verstandig om even uit te lopen. Pupillen zullen gezamenlijk met de trainer uitlopen.

Kleding:
Voor de trainers is het erg overzichtelijk als de schaatsers clubkleding dragen. Op deze manier kunnen de trainers hun eigen pupillen van de rest onderscheiden. Deze clubkleding is speciaal gemaakt voor het schaatsen dus zit erg comfortabel. Er zijn clubjacks, ritsbroeken of wedstrijdpakken beschikbaar. Een schaatsbroek wordt ook aanbevolen. De clubkleding is te bestellen via het Bestelformulier-clubkleding .

Materiaal:
Het is erg belangrijk dat de schaatsers op scherpe schaatsen kunnen schaatsen. Dit komt het plezier zeer ten goede. Probeer na elke drie tot zes trainingen de schaatsen te slijpen of te laten slijpen. Let, bij het kopen van nieuwe schaatsen, goed op de maat. De schaatsen moeten niet te groot zijn. Het aanschaffen van klapschaatsen kunt u het best in overleg met de desbetreffende trainer doen. Deze kan aangeven of u of uw kind al toe is aan klapschaatsen en kan u advies geven over de mogelijkheden.

Verzamelpunt STC Rutten:
De leden van STC Rutten hebben een vast verzamelpunt op en rond de ijsbaan. Voor het aantrekken van de schaatsen zitten de leden bij de tweede ingang. Als u na de kassa rechtsaf gaat, dus nog niet de hal in, loopt u recht op het verzamelpunt af. Ook op de baan staan wij altijd op hetzelfde punt. Als de schaatsen worden aangetrokken bij het centrale verzamelpunt kan men daar de baan op. Op de ijsbaan staan wij voor de tweede bocht. Aangezien de trainers ook clubkleding dragen zal dit goed zichtbaar zijn.

Veiligheid op het ijs:
Voor de veiligheid van iedereen schaatsen we allemaal dezelfde kant op. Dit is linksom. Ook is het dragen van handschoenen verplicht. Dit is niet alleen om koude handen te voorkomen, maar ook bij een valpartij is de situatie dan zo veilig mogelijk. Ook zijn er regels over wie waar schaatst. De langzamere schaatsers schaatsen namelijk aan de buitenkant (rechterkant van de baan) en de snellere schaatsers schaatsen aan de binnenkant in de binnenbaan (linkerkant van de baan).
Naast de 400m baan ligt de 333m baan. Het is ten strengste verboden om over de kussens van baan te wisselen. Gebruik hiervoor de tunnel.

Traktaties:
Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden. De trainers stellen dit zeer op prijs! Het handigste is om dit na de training te doen omdat iedereen dan (nog) aanwezig is.

Afmeldingen:
De trainers stellen het zeer op prijs als u of uw kind even afbelt als deze niet komt. Op die manier hoeven we niet op kinderen te wachten die toch niet komen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is!

Share

Comments are closed.