Contributie

Op deze pagina geven wij uitleg over de contributie. 

We maken een onderscheid tussen de contributie die je betaalt aan STC Rutten en de trainingszegels (trainingen op het ijs) die je bestelt bij en (via STC Rutten) betaalt aan Thialf voor de ijshuur.

De eerste tabel gaat over contributie die je één keer per jaar betaalt aan STC Rutten. Wij gebruiken de contributie bijvoorbeeld voor onkostenvergoeding aan onze trainers, voor activiteiten voor de leden en interclubwedstrijden.    

CONTRIBUTIE STC Rutten 2023 – 2024:

Categorie Geboorte-
datum
Basis-
contributie

Trainingszegels (ijstraining per wekelijkse training)

3e zomer-
training *
Afdracht
KNSB
Afdracht
Gewest
Stuup sport en SKAschaatsen   € 10,00 n.v.t.   n.v.t. n.v.t.
Pupillen [PUP] Op / na 01-7-2010 € 56,00 € 77,00 € 10,00 € 10,80 € 10,00
C-junioren  [JunC] 01-7-'08 t/m 30-6-'10 € 61,00 € 104,00 € 10,00 €10,80 € 10,00
B-junioren [JunB] 01-7-'06 t/m 30-6-'08 € 78,00 € 104,00 € 10,00 €10,80 € 10,00
A-junioren [JunA] 01-7-'04 t/m 30-6-'06 € 89,00 € 116,00 € 10,00 € 10,80 € 10,00
Neo-senioren [N] 01-7-'00 t/m 30-6-'04 € 104,00 € 136,00 € 10,00 € 15,12 € 10,00
Senioren 1-7-'84 t/m 30-6-'00 € 104,00 € 136,00 € 10,00 € 15,12 € 10,00
Master Geboren voor 01-7-'83 € 104,00 € 136,00 € 10,00 € 15,12 € 10,00
Trimmer (di-middag)
zonder zegel
  € 75,00   € 10,00    
Alleen Zomertraining
Zonder zegel
  € 28,00 (1x per week)

  € 38,00 (2x per week)       
Donateur (zonder trainingen)   € 25,00        

De basiscontributie is de contributie die je betaalt om lid te zijn van onze club. Daarmee kun je in de zomerperiode 2 keer per week trainen in het bos. Wil je daarnaast  nog meedoen aan een extra zomertraining zoals fietstraining, bostraining, skeelertraining, trimmerstraining? Dan betaal je wat in de kolom '3e zomertraining' staat.  De trainingen op het ijs horen ook bij de basiscontributie. Om mee te trainen op het ijs moet je wel trainingszegels bestellen. Eén trainingszegel is één keer per week schaatsen, twee trainingszegels is twee keer per week met STC Rutten schaatsen. In augustus/ september ontvang je een mail met uitleg hoe je de trainingszegels bestelt. Denk, indien gewenst, ook aan het bestellen van een begeleiderspas voor € 7,50. Wij innen tegelijk met de contributie de trainingszegels en de afdrachten en zorgen dat het op de goede plek terecht komt.

Een voorbeeld voor hoe bovenstaande tabel werkt: Je bent op 30 juni 2009 geboren en je wilt in de zomer naast twee keer in het bos trainen ook meedoen met de skeelertraining en in de winter wil je twee trainingen op het ijs in Thialf. Jij valt onder de C-junioren. De basiscontributie is dan € 61,-, je betaalt € 10,- voor de extra training en 2x € 104,- voor de trainingszegels. Er zijn € 30,80 aan afdrachten. In totaal is dat € 309,80 per jaar. Wij innen de contributie één keer per jaar.

Het seizoen van STC Rutten loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar. Opzeggen moet vóór 1 april. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt er géén restitutie plaats.

Flexibel trainen

Naast de trainingszegels kun je er ook voor kiezen een flex abonnement te nemen (indien voorradig, voor volwassenen is het aantal flex abonnementen beperkt). Zie een flex abonnement als een soort strippenkaart. Je koopt 10, 20, 30  of 40 trainingen en kunt zelf bepalen op welke trainingsuren (beschikbaar voor je eigen categorie) je gaat trainen. Wanneer wij minder flex abonnementen hebben dan er aanvragen zijn, zullen we vragen naar de reden, zodat we de flexabonnementen kunnen toewijzen.

Flex Combi's Aantal trainingen
Abonnement   10 20 30 40
pupillen 1.1, 4.1, 7.4 € 38,50 € 77,00 € 115,50 € 154,00
junioren B/C 1.2, 4.2 , 7.3 € 52,00 € 104,00  € 156,00 € 208,00
 A junioren 1.2, 3.2, 5.2, 6.2 en 7.2 € 58,00 € 116,00  € 174,00 € 232,00
Neo- en senioren 1.2, 3.2, 5.2, 6.2 en 7.2 € 68,00 € 136,00 € 204,00 € 272,00   

Afdracht aan de KNSB
Voor alle leden en bestuursleden dient de club jaarlijks een bedrag af te dragen aan de KNSB. De afdracht aan de KNSB bedraagt voor het aankomende seizoen € 10,80 per jeugdlid en € 15,12 per volwassene. Dit geldt voor alle schaatsers, waaronder ook de Trimmers zonder zegel. De trimmers vallen hier vanaf dit jaar ook onder omdat wij ze niet meer apart kunnen verzekeren.

Afdracht aan Gewest Fryslân
Het Algemeen Bestuur van Gewest Fryslân heeft besloten om een bijdrage van €10,00 per zegelhouder te vragen t.b.v. de breedtesport Gewest Fryslân. Het betreft een bijdrage per zegelhouder en niet per zegel. Een clublid die meerdere trainingszegels aanvraagt, betaalt één keer deze bijdrage. De bijdrage wordt via de clubs in rekening gebracht bij de leden. Het bedrag zal gelijktijdig met de afdracht aan KNSB en de betaling van de zegels, worden geïnd.

Bij vragen  neem contact op met ledenadminstratie@stcrutten.nl