Contributie

CONTRIBUTIES 2020 – 2021:

Het contributiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.

Categorie Geboortedatum Basis-contributie 1 extra training ** Tarief per Training
(= een trainingsabo.)
Stuup sport en jeugdschaatsen   € 10,00   n.v.t.
Pupillen [PUP] Op / na 01-7-2008 € 53,00 € 13,00 € 67,00
C-junioren  [JunC] 01-7-05 t/m 30-6-07 € 58,00 € 13,00 € 91,00
B-junioren [JunB] 01-7-03 t/m 30-6-05 € 74,00 € 13,00 € 91,00
A-junioren [JunA] 01-7-01 t/m 30-6-03 € 85,00 € 13,00 € 102,00
Neo-senioren [N] 01-7-97 t/m 30-6-01 € 99,00 € 25,00 € 120,00
Senioren 1-7-1981 t/m 30-6-1997 € 99,00 € 25,00 € 120,00
Master Geboren voor 01-7-1981 € 99,00 € 25,00 € 120,00
Trimmer (di-middag)
zonder zegel
  € 71,00 € 25,00  
Donateur   € 25,00    
Alleen Zomertraining
Zonder zegel
  € 25,00 #

€ 35,00 ##  

** Eén extra zomertrainingen zoals fietstraining, bostraining, skeelertraining, trimmerstraining, waardoor in totaal aan drie zomertrainingen wordt deelgenomen
# zomertrainingstarief zonder lidmaatschap: 1 keer per week
##  zomertrainingstarief zonder lidmaatschap: 2 keer per week

Toelichting tarieven

Het bedrag van de contributie die betaald wordt bij het lidmaatschap van STC Rutten, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de onkostenvergoeding aan de trainers van STC Rutten en de kosten die gepaard gaan om STC Rutten als club draaiend te houden. Daarnaast mag aan twee zomertrainingen per week worden deelgenomen. Voor een derde zomertraining wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor de toegang tot de ijstrainingen van STC Rutten op Thialf, dient een trainingsabonnement te worden aangeschaft. Voor elk trainingsuur in de week, wordt één trainingszegel gekocht. Wanneer van twee trainingsuren in de week gebruik gemaakt gaat worden, dienen er twee trainingszegels te worden afgenomen. Bij zegels bestellen, kan gekozen worden uit de trainingsuren die beschikbaar zijn voor de desbetreffende categorie. Het bedrag dat een lid van STC Rutten betaald voor de trainingszegels, wordt in zijn geheel afgedragen aan de baancommissie voor de betaling van de ijshuur aan Thialf. 

Om aan de wedstrijden te kunnen deelnemen, dienen deze leden een licentie bij de KNSB aan te vragen via ‘mijn KNSB’. Zie voor meer informatie www.knsb.nl.

Afdracht aan de KNSB
Voor alle leden en bestuursleden dient de club jaarlijks een bedrag af te dragen aan de KNSB. De afdracht aan de KNSB bedraagt voor het aankomende seizoen € 6,00 per jeugdlid en € 8,50 per volwassene. Dit geldt voor alle schaatsers, waaronder ook de Trimmers zonder zegel. De trimmers vallen hier vanaf dit jaar ook onder omdat wij ze niet meer apart kunnen verzekeren.

Afdracht aan Gewest Fryslân
Het Algemeen Bestuur van Gewest Fryslân heeft besloten om een bijdrage van €10,00 per zegelhouder te vragen t.b.v. de breedtesport Gewest Fryslân. Het betreft een bijdrage per zegelhouder en niet per zegel. Een clublid die meerdere trainingszegels aanvraagt, betaalt één keer deze bijdrage. De bijdrage wordt via de clubs in rekening gebracht bij de leden. Het bedrag zal gelijktijdig met de afdracht aan KNSB en de betaling van de zegels, worden geïnd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met ledenadminstratie@stcrutten.nl