Vertrouwenspersoon

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er een meldpunt.
 
Slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij een vertrouwenspersoon, of bij de politie.
 
De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wilt bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wilt blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.
 
STC Rutten heeft zelf geen vertrouwenspersoon, wij verwijzen naar het Centrum Veilige Sport of de vertrouwenspersoon van het Gewest Fryslân, of van de KNSB.
 
Corneel van Hulten (Gewest Fryslân)
 
Telefoon: 06-30619021 of 0513-412394
Email: corneel@vanhulten.nl
 
Meer over Corneel kun je lezen op:
http://www.gewestfryslan.nl/gewest/vertrouwenspersoon
 
Ramon Kuipers (KNSB)
Telefoon: 088-4892000  
Email: R.Kuipers@KNSB.nl
 
Meer over Ramon kun je lezen op:
https://knsb.nl/sociale-veiligheid-praktische-uitvoering/vertrouwenscontactpersoon
 
 
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport.
 
Medewerkers van het Centrum Veilige Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Centrum Veilige Sport. Medewerkers van het Centrum Veilige Sport kunnen hierbij ondersteunen.
 
Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar via:
 
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl
 
Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven.