Lid Worden

Natuurlijk hopen we dat je graag lid wordt of blijft van STC Rutten.

Opgaveformulier STC Rutten 2018-2019

Ben je nog geen lid maar wil je wel zo snel mogelijk gaan deelnemen aan trainingen, neem dan even contact op met de trainingscoördinator of de ledenadministratie (zie clubinfo).

INFORMATIEBRIEF SEIZOEN 2018 – 2019

START TRAININGEN

De trainingen op donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag beginnen in de week van zaterdag 15 september. De trainingen op dinsdag en woensdag beginnen in de week van 1 oktober. Dit heeft te maken met uitval van trainingen op donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag, zodat zij ook evenveel trainingen hebben dan andere groepen. Laatste training is op 16 maart 2019.  Totaal gaat het om 22 trainingen per zegel.

Om mee te kunnen schaatsen is het eerst van belang te weten  in welke categorie jij/u valt.  Afhankelijk van het geboortejaar, kun je zien in welke categorie je valt.  Hieronder is te zien wat de basiscontributie is bij 1 keer per week wintertraining(schaatsen) en 1 keer per week zomertraining ( veldtraining)

CONTRIBUTIES:

Het contributiejaar loopt van 1 mei tot 30 april

Categorie Geboortedatum Basiscontributie Per 1 extra training ** Tarief per Training (= een trainingsabonnement)
Stuup sport en jeugdschaatsen 10,00 n.v.t.
Pupillen           PUP Op/na 01-7-2005 53,00 13,00 € 67,00
C-junioren       JunC 01-7-03 t/m 30-6-05 55,00 13,00 € 82,00
B-junioren       JunB 01-7-01 t/m 30-6-03 74,00 13,00 € 82,00
A-junioren       JunA 01-7-99 t/m 30-6-01 85,00 13,00 € 91,50
Neo-senioren (N)sen 01-7-95 t/m 30-6-99 99,00 25,00 € 107,50
Senioren 01-7-79 t/m 30-6-95 99,00 25,00 € 107,50
Master Geboren voor 01-7-1979 99,00 25,00 € 107,50
Trimmer (di-middag) zonder zegel 71,00 25,00
Donateur 25,00
Alleen Zomertraining
Zonder zegel
28,00

** Extra trainingen zoals fietstraining, bostraining, skeelertraining, schaatstraining/zegel, trimmerstraining.

Trainingsabonnement Heerenveen:
Om te kunnen schaatsen heb je een trainingsabonnement nodig. Een trainingsabonnement koop je voor elk trainingsuur. Train je dus 2 keer per week, dan koop je dus twee trainingsabonnementen.

Trainingstijden 2018-2019   Thialf  Heerenveen
Op het schema hieronder zie je wanneer je  in jouw/uw categorie kunt schaatsen.

Het cijfer van het nummer voor de punt is de dag, het cijfer na de punt is het trainingsuur. Dit moet je/u opgeven om het juiste trainingsabonnement te ontvangen.

Nummer Dag Tijd Categorie
4.1 Woensdag 17.45 – 18.45 uur Pupillen
4.2 Woensdag 19.00 – 20.00 uur C/B junioren en A-junioren
5.2 Donderdag 19.00 – 20.00 uur A-junioren en ouder Tr. Groep A
(HCH, Giethoorn, Rutten en Pinguins)
6.2 Vrijdag 19.00 – 20.00 uur A-junioren en ouder
7.2 Zaterdag 08.45 – 09.45 uur A-junioren en ouder
7.3 Zaterdag 10.00 – 11.00 uur C/B junioren en A-junioren
7.4 Zaterdag 11.15 – 12.15 uur Pupillen


Bij interesse is  bij 5.2, 6.2 en 7.2 een eventueel derde training mogelijk voor de betreffende categorie.

SCHAATSEN VOOR BEGINNERS

Er zijn 2 opties voor kinderen om het schaatsen te leren.

  1. JEUGDSCHAATSEN: dit betreft een langdurende training (wekelijks gedurende het gehele seizoen). De kosten voor het jeugdschaatsen bedragen € 130,00 per jaar, € 10,00 contributie voor de club. Jeugdschaatsers kunnen voor slechts één maal per week ijstraining kiezen. Het jeugdschaatsen start half november in Thialf. S.v.p. duidelijk aangeven welke dag de voorkeur heeft: maandag, woensdag, donderdag of zaterdag ( indeling afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen). Jeugdschaatsers mogen ook mee doen met de zomertraining. Opgave vindt plaats via opgaveformulier.
  2. STUUPSPORT: Dit zijn een kortdurende ( ongeveer 4 weken) lessen voor kinderen van 3-11 jaar. Voor verder informatie stuur een mailtje naar info@stuupsport.nl of www.stuupsport.nl en op facebook.

OPGAVE LEDEN KNSB:
We zijn als vereniging verplicht om ieder jaar een ledenopgave te doen bij de KNSB. Voor sportende leden en actieve kaderleden worden de volgende gegevens gevraagd:

  1. Naam b. Adres, postcode en woonplaatsgegevens c. Geslacht d. Geboortedatum en e. E-mailadres.

De verstrekte persoonsgegevens zoals benoemd worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt.
De afdracht naar de KNSB voor actieve sporters jonger dan 18 jaar bedraagt € 6,=. Ouder dan 18 jaar € 8,50. Voor Kaderleden is de afdracht € 6,=.

WEDSTRIJDEN:
Om te trainen is een wedstrijdlicentie niet verplicht. Wil je echter wedstrijden rijden (daar vallen clubwedstrijden ook onder), dan moet je een licentie bij de KNSB aanvragen. Een rijder vraagt zelf zijn licentie aan via “mijnknsb”. Voor meer informatie kun je naar de KNSB site (https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/). Inschrijven voor een wedstrijd kan op: inschrijven.schaatsen.nl. Voor baanwedstrijden valt STC Rutten onder groep 1.

TOEGANGSPAS:
Om binnen te kunnen komen heeft Thialf een toegangssysteem waarvoor een toegangspas nodig is. De pas wordt door een rijder eenmalig aangeschaft. De kosten zijn eenmalig € 5,00. Er is geen pasfoto meer nodig. Indien je jouw toegangspas vergeten bent, moet je bij de kassa een toegangskaartje kopen, anders kun je niet naar binnen.  De toegangspassen van vorig jaar kunnen dit jaar weer opnieuw worden gebruikt. Bij verlies van de toegangspas kan er voor 10 euro een nieuwe toegangspas worden aangeschaft.  Deze pas kan dan net als de passen van de nieuwe leden  op de ledenvergadering worden afgehaald.

BEGELEIDERSKAARTEN:
De begeleiderskaarten zijn ook dit jaar in Thialf weer verplicht. Ook hier zijn toegangspasje voor. Naast de jaarlijkse 3,00 euro per stuk, wordt voor de pas eenmalig € 5,00 in rekening gebracht. Ook voor deze pas is geen pasfoto nodig. De begeleiderskaart geeft alleen toegang op het uur waarop je kind schaatst. De € 5,00 is geen borg. Je hoeft de pas niet meer in te leveren, maar kan hem elk seizoen weer opnieuw gebruiken.

OPHALEN TOEGANGSPASSEN:
De toegangspassen van nieuwe leden die nog geen toegangspas Thialf hebben, kunnen worden afgehaald op de Algemene Ledenvergadering in het najaar. De oude passen worden automatisch geactiveerd voor de opgegeven trainingen.

Oók de indelingen en verdere info over het winterseizoen wordt tijdens deze vergadering verstrekt! Na deze datum kunnen toegangspassen afgehaald worden bij de ledenadministratie in Bant! (alleen als deze betaald zijn, worden ze afgegeven). Denk er om, als je geen (geldige) toegangspas hebt, dan moet je per keer een apart (duurder) toegangskaartje bij de kassa kopen.

GROTE CLUBACTIE:
Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie, De loten kosten € 3.—per stuk. Hiervan gaat € 2,40 rechtstreeks naar de clubkas van STC Rutten. En u kunt natuurlijk mooie prijzen winnen! Bijvoorbeeld de hoofdprijs van € 100.00,00. U kunt op het inschrijfformulier aangeven hoeveel u er wilt kopen. Vorig jaar hebben we een leuke opbrengst gehad. Ons streven is natuurlijk om ook dit jaar weer zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit komt tenslotte weer ten gunste van onze leden. Doet u/doe je ook weer mee?

AFMELDEN:
Het schaatsseizoen loopt jaarlijks van 1 mei tot en met 30 april.
Wanneer u stopt met schaatsen en geen lid meer wenst te zijn, dient u dit door te geven, vóór 1 MEI, schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Opzeggingen na deze datum worden pas het seizoen daaropvolgend doorgevoerd.

MACHTIGING:
Iedereen die vorig jaar een machtiging heeft afgegeven, heeft een doorlopende machtiging afgegeven . Je hoeft dan dit jaar geen machtiging meer af te geven. Heb je nog geen machtiging afgegeven, dan willen je graag verzoeken om dit alsnog te doen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en het scheelt ons veel tijd. U bespaart ons en uzelf hiermee niet alleen werk en tijd, maar bent ook verzekerd van een tijdige betaling. Bij te late betaling loopt u namelijk het risico niet aan wedstrijden of trainingen te kunnen deelnemen. Zonder machtiging dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de verschuldigde gelden (vóór 15 september a.s.)!

Verder informatie over de tarieven en afdrachten vindt u binnenkort op de website.

 

Ledenadministratie STC Rutten    Margrethe Wester  ledenadministratie@stcrutten.nl

 

 

Share

Comments are closed.