UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING STC RUTTEN

Op dinsdagavond 12 juni 2018 hebben wij in het MFC De Ploats, Groenestraat 18 in Blokzijl onze algemene ledenvergadering van STC Rutten. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee).

 1. AGENDA
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  Verklaring omtrent gedrag (VOG) en Vertrouwenspersoon
  3. Verslag najaarsvergadering 21 september 2017 (bijlage)
  4. Ingekomen stukken
  5. Jaarverslag 2017/2018 (bijlage)
  6. Financieel verslag 2017/2018 (wordt ter vergadering uitgereikt)
  7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  8. Begroting 2018/2019 (wordt ter vergadering uitgereikt)
  Vaststelling contributie 2018/2019 (bijlage)
  9. Bestuursverkiezing:
  Rina Beuling                      Aftredend en niet herkiesbaar
  Richard Machielsen       Aftredend en niet herkiesbaar
  Het bestuur stelt voor om in de beide vacatures te benoemen:
  Carmen van Gerner       Lid
  Annique Rabbinge         Secretaris
  10. Afscheid Ida Janssen als trainer van de pupillen. Na een lange reeks van jaren is Ida aan het einde van dit afgelopen winterseizoen gestopt. Tijdens de ALV willen we hier aandacht aan schenken en Ida bedanken voor haar enthousiaste inzet en betrokkenheid.
  11. Zomeractiviteiten 2018 en plannen voor het komende schaatsseizoen 2018/2019
  12. Wat verder ter tafel komt
  13. Rondvraag
  14. Pauze
  15. Gastspreker Jan Ykema,
  16. Sluiting

Jan Ykema was in de jaren ’80 een succesvol sprinter met als hoogtepunt het behalen van de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Calgary in 1988. In dat jaar werd hij ook Nederlands Kampioen Sprint, bovendien prijkt op zijn erelijst 3 keer een Nederlandse Afstandtitel. Jan stopte op relatief jonge leeftijd met Topsport en maakte een donkere en moeilijke periode door in zijn leven. Na plm. 15 jaar kwam hij weer terug bij het schaatsen als begeleider van o.a. Jacques de Koning, Rhian Ket en Yuri Solinger. Niet veel later werd hij ook trainer/coach bij het Gewest Fryslân.

Jan zal tijdens onze vergadering vertellen over zijn ervaringen en ook ingaan op de huidige ontwikkelingen in het schaatsen. Want één ding staat vast, zijn interesse en gedrevenheid is groot, met name waar het gaat om de ontwikkeling van de talenten in onze regio. Kortom, een interessante gastspreker die niemand mag missen!

Namens het bestuur van STC Rutten,

Jelle Wesselius (voorzitter) en Rina Beuling (waarnemend secretaris)

Share

Comments are closed.