Contributie

Het bedrag van de contributie die betaald wordt bij het lidmaatschap van STC Rutten, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de onkostenvergoeding aan de trainers van STC Rutten en de kosten die gepaard gaan om STC Rutten als club draaiend te houden. Daarnaast mag aan twee zomertrainingen per week worden deelgenomen. Voor een derde zomertraining wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor de toegang tot de ijstrainingen van STC Rutten op Thialf, dient een trainingsabonnement te worden aangeschaft. Voor elk trainingsuur in de week, wordt één trainingszegel gekocht. Wanneer van twee trainingsuren in de week gebruik gemaakt gaat worden, dienen er twee trainingszegels te worden afgenomen. Bij zegels bestellen, kan gekozen worden uit de trainingsuren die beschikbaar zijn voor de desbetreffende categorie. Het bedrag dat een lid van STC Rutten betaald voor de trainingszegels, wordt in zijn geheel afgedragen aan de baancommissie voor de betaling van de ijshuur aan Thialf. 

Om aan de wedstrijden te kunnen deelnemen, dienen deze leden een licentie bij de KNSB aan te vragen via ‘mijn KNSB’. Zie voor meer informatie www.knsb.nl.

CONTRIBUTIES 2022 – 2023:

Categorie Geboorte-
datum
Basis-
contributie
Tarief per Training
(= een trainingsabo.)
1 zomer-
training *
Afdracht
KNSB
Afdracht
Gewest
Stuup sport en SKAschaatsen   € 10,00 n.v.t.   n.v.t. n.v.t.
Pupillen [PUP] Op / na 01-7-2009 € 53,00 € 71,00 € 13,00 € 6,25 € 10,00
C-junioren  [JunC] 01-7-'07 t/m 30-6-'09 € 58,00 € 96,00 € 13,00 € 6,25 € 10,00
B-junioren [JunB] 01-7-'05 t/m 30-6-'07 € 74,00 € 96,00 € 13,00 € 6,25 € 10,00
A-junioren [JunA] 01-7-'03 t/m 30-6-'05 € 85,00 € 107,50 € 13,00 € 6,25 € 10,00
Neo-senioren [N] 01-7-'99 t/m 30-6-'03 € 99,00 € 126,00 € 25,00 € 8,90 € 10,00
Senioren 1-7-'83 t/m 30-6-'99 € 99,00 € 126,00 € 25,00 € 8,90 € 10,00
Master Geboren voor 01-7-'82 € 99,00 € 126,00 € 25,00 € 8,90 € 10,00
Trimmer (di-middag)
zonder zegel
  € 71,00   € 25,00    
Begeleiderspas / toegangspas   € 7,50        
Donateur   € 25,00        
Alleen Zomertraining
Zonder zegel
  € 25,00 #

  € 35,00 ##    

* Eén extra zomertrainingen zoals fietstraining, bostraining, skeelertraining, trimmerstraining, waardoor in totaal aan drie zomertrainingen wordt deelgenomen;
# zomertrainingstarief zonder lidmaatschap: 1 keer per week;
##  zomertrainingstarief zonder lidmaatschap: 2 keer per week.

Contributies worden berekend over een geheel seizoen. Het seizoen van STC Rutten loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar. Opzeggen moet vóór 1 april. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt er géén restitutie plaats.

Flexibel trainen

Voor degene, die flexibel willen zijn, kunnen een flex abonnement afnemen, een zogenaamde strippenkaart. Op alle uren ben je welkom van je eigen categorie. Je kiest zelf of je er de ene week 3x bent, en dan een week niet, dan weer 1x etc. Een flexabonnement is voor 10, 20, 30 of 40 trainingen. Stel dat je een 10 flex-abonnement, dan kun je de zegel gebruiken op uren dat jouw categorie traint. Nadat je 10x geflext hebt, kun je niet meer gebruik maken van dat abonnement.

Let op: Het is niet mogelijk een vaste dag met een flex abonnement te combineren. Het is of vaste dagen bestellen of een flex abonnement.

Flexabonnement 

Komend seizoen kunnen er flexabonnementen worden afgenomen met de volgende combi’s:

-1.2, 3.2, 5.2, 6.2 en 7.2 (senioren)
-1.2, 4.2, 7.3 (junioren)
-1.2, 4.1, 7.4 (pupillen)

per seizoen 10, 21, 30 of 40 trainingen 

Flex Combi's Aantal trainingen
Abonnement   10 20 30 40
pupillen 1.1, 4.1, 7.4 € 35,50 € 71,00 € 106,50 € 142,00
junioren B/C 1.2, 4.2 , 7.3 € 48,00 € 96,00  € 144,00 € 192,00
 A junioren 1.2, 3.2, 5.2, 6.2 en 7.2 € 53,75 € 107,50  € 161,25 € 215,00
Neo- en senioren 1.2, 3.2, 5.2, 6.2 en 7.2 € 63,00 € 126,00 € 189,00 € 252,00Toelichting tarieven

Het bedrag van de contributie die betaald wordt bij het lidmaatschap van STC Rutten, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de onkostenvergoeding aan de trainers van STC Rutten en de kosten die gepaard gaan om STC Rutten als club draaiend te houden. Daarnaast mag aan twee zomertrainingen per week worden deelgenomen. Voor een derde zomertraining wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor de toegang tot de ijstrainingen van STC Rutten op Thialf, dient een trainingsabonnement te worden aangeschaft. Voor elk trainingsuur in de week, wordt één trainingszegel gekocht. Wanneer van twee trainingsuren in de week gebruik gemaakt gaat worden, dienen er twee trainingszegels te worden afgenomen. Bij zegels bestellen, kan gekozen worden uit de trainingsuren die beschikbaar zijn voor de desbetreffende categorie. Het bedrag dat een lid van STC Rutten betaald voor de trainingszegels, wordt in zijn geheel afgedragen aan de baancommissie voor de betaling van de ijshuur aan Thialf. 

Om aan de wedstrijden te kunnen deelnemen, dienen deze leden een licentie bij de KNSB aan te vragen via ‘mijn KNSB’. Zie voor meer informatie www.knsb.nl.

Afdracht aan de KNSB
Voor alle leden en bestuursleden dient de club jaarlijks een bedrag af te dragen aan de KNSB. De afdracht aan de KNSB bedraagt voor het aankomende seizoen € 6,00 per jeugdlid en € 8,50 per volwassene. Dit geldt voor alle schaatsers, waaronder ook de Trimmers zonder zegel. De trimmers vallen hier vanaf dit jaar ook onder omdat wij ze niet meer apart kunnen verzekeren.

Afdracht aan Gewest Fryslân
Het Algemeen Bestuur van Gewest Fryslân heeft besloten om een bijdrage van €10,00 per zegelhouder te vragen t.b.v. de breedtesport Gewest Fryslân. Het betreft een bijdrage per zegelhouder en niet per zegel. Een clublid die meerdere trainingszegels aanvraagt, betaalt één keer deze bijdrage. De bijdrage wordt via de clubs in rekening gebracht bij de leden. Het bedrag zal gelijktijdig met de afdracht aan KNSB en de betaling van de zegels, worden geïnd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met ledenadminstratie@stcrutten.nl