Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als STC Rutten verzamelen we persoonsgegevens  bij het aangaan van het lidmaatschap.  Uiteraard zijn gaan we hier zorgvuldig mee om. In overeenstemming met de nieuwe wetgeving de AVG, willen we onze leden/trainers en andere vrijwilligers informeren over de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens.

Onze leden hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, en hebben het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Hebt u vragen neem dan uiteraard contact op met de ledenadministratie van  STC Rutten.

Klik hier voor de uitgebreide privacy verklaring.