Hoe en wat

Corona protocol:

• Blijf bij verkoudheid thuis 
• Ga direct naar huis als er tijdens het schaatsen gezondheidsklachten ontstaan, zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, niezen, koorts.  • Om binnen te komen is een gezondheidsverklaring nodig. Deze geldt voor 18 jaar en ouder. De gezondheidsverklaring kan terplekke worden ingevuld met pen en papier, maar om alle mogelijke besmettingen te voorkomen is een online in te vullen gezondheidsverklaring gewenst. Die is te vinden op thialf.nl en via een QR-code bij de ingang van Thialf. Na het invullen volgt een kleurcode op de telefoon die bij de poort van Thialf moet worden laten zien. Dit geldt zowel voor de trainingsuren als de publieksuren.
• Om op het publieksuur te mogen schaatsen, moet online een datum en een tijdslot worden gereserveerd. Ook wanneer je een tien ritten kaart hebt aangeschaft. 
• Bij de ingang moeten de handen worden gedesinfecteerd
• Houdt anderhalve meter afstand bij het wachten voor de poort voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
• Bij de poort moet iedereen van 18 jaar en ouder de gezondheidsverklaring laten zien
• Na de poort kan een looproute worden aangegeven, volg deze route. 
• Kleed je zoveel mogelijk thuis al om. In de kleedkamer is een maximaal aantal personen tegelijk toegestaan.
• Was je handen op Thialf zoveel mogelijk, met zeep.  
• Er mag niet ingelopen worden om de baan, op de staantribunes en op de omloop. 
• Houdt bij het aantrekken van de schaatsen anderhalve meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Jeugd van 13 jaar tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, wel anderhalve meter tot de volwassenen. 
• Op het ijs is de anderhalve meter niet noodzakelijk als dat door het uitoefenen van de sport niet lukt. 
• De dweilpauzes worden 5 minuten voor die tijd aangekondigd. Daarbij wordt verzocht gefaseerd het ijs te verlaten, zodat er geen ophoping ontstaat op het moment dat de Zamboni het ijs op rijdt.
• Na de training wordt verzocht zo snel mogelijk de baan te verlaten.  
• Er mogen geen begeleiders mee naar binnen. Bij de pupillen zijn er twee moeders die zullen helpen bij het veterstrikken en kunnen de trainers ondersteunen mocht er iets aan de hand zijn, een valpartij, een kapotte veter etc.  
• Volg bij het vertrek van de baan ook de looproutes. 
• Om het restaurant in te komen wordt opnieuw gevraagd de gezondheidscheck te laten zien.

 

Vanaf heden is het dringende advies voor alle leeftijden een mondkapje te dragen vanaf de ingang van Thialf tot aan het ijs. 

 

Toegangssysteem pas

Om binnen te kunnen komen heeft Thialf een toegangssysteem waarvoor een toegangspas nodig is. De pas wordt door een rijder eenmalig aangeschaft. De kosten zijn eenmalig € 5,00. Er is geen pasfoto voor nodig. Indien je jouw toegangspas vergeten bent, moet je bij de kassa een toegangskaartje kopen, anders kun je niet naar binnen.  De toegangspassen van vorig jaar kunnen dit jaar weer opnieuw worden gebruikt. Bij verlies van de toegangspas kan er voor 10 euro een nieuwe toegangspas worden aangeschaft.  Deze pas kan dan net als de passen van de nieuwe leden  op de ledenvergadering worden afgehaald.
Let op! Elk jaar worden dus de zegels gezet op de pas die reeds in uw bezit is.

Begleiderskaarten:
I.v.m. Corona is het in seizoen 2020 - 2021 niet mogelijk om begeleiderspassen aan te schaffen.
De begeleiderskaarten zijn ook dit jaar in Thialf weer verplicht. Ook hier zijn toegangspasjes voor. Naast de jaarlijkse 3,00 euro per stuk, wordt voor de pas eenmalig € 5,00 in rekening gebracht. Ook voor deze pas is geen pasfoto nodig. De begeleiderskaart geeft alleen toegang op het uur waarop je kind schaatst. De € 5,00 is geen borg. Je hoeft de pas niet meer in te leveren, maar kan hem elk seizoen weer opnieuw gebruiken.

Op tijd aanwezig zijn!!!
Het is belangrijk dat de schaatsers op tijd aanwezig zijn. Op die manier kunnen we gezamenlijk beginnen en kan iedereen gelijktijdig de gegeven opdrachten uitvoeren. Te laat komen is voor de trainers erg onhandig, maar ook voor de schaatsers. Zij liggen direct achter op de rest. Pupillen dienen een half uur voor de training aanwezig te zijn om gezamenlijk met de trainer in te lopen.

Warming-up:
Het is goed om van te voren even in te lopen. Van de junioren wordt verwacht dat zij dit zelf doen. De pupillen deze dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn om gezamenlijk met de trainer in te lopen. Tijdens deze warming-up zullen de spieren warm worden gelopen en met rekken en strekken zullen er blessures worden voorkomen. Ook na de training is het verstandig om even uit te lopen. Pupillen zullen gezamenlijk met de trainer uitlopen.

Kleding:
Voor de trainers is het erg overzichtelijk als de schaatsers clubkleding dragen. Op deze manier kunnen de trainers hun eigen pupillen van de rest onderscheiden. Deze clubkleding is speciaal gemaakt voor het schaatsen dus zit erg comfortabel. Er zijn clubjacks, ritsbroeken of wedstrijdpakken beschikbaar. Een schaatsbroek wordt ook aanbevolen. De clubkleding is te bestellen via het Bestelformulier-clubkleding .

Handschoenen en helm zijn verplicht!
Het dragen van een helm is verplicht op de ijstrainingen van de club. De helm dient een officiële schaatshelm te zijn, een harde helm zonder ventilatiegaten. Snijvaste handschoenen worden geadviseerd.

Materiaal:
Het is erg belangrijk dat de schaatsers op scherpe schaatsen kunnen schaatsen. Dit komt het plezier zeer ten goede. Probeer na elke drie tot zes trainingen de schaatsen te slijpen of te laten slijpen. Let, bij het kopen van nieuwe schaatsen, goed op de maat. De schaatsen moeten niet te groot zijn. Het aanschaffen van klapschaatsen kunt u het best in overleg met de desbetreffende trainer doen. Deze kan aangeven of u of uw kind al toe is aan klapschaatsen en kan u advies geven over de mogelijkheden.

Verzamelpunt STC Rutten:
De leden van STC Rutten hebben een vast verzamelpunt op en rond de ijsbaan. Voor het aantrekken van de schaatsen zitten de leden bij de tweede ingang. Als u na de kassa rechtsaf gaat, dus nog niet de hal in, loopt u recht op het verzamelpunt af. Ook op de baan staan wij altijd op hetzelfde punt. Als de schaatsen worden aangetrokken bij het centrale verzamelpunt kan men daar de baan op. Op de ijsbaan staan wij voor de tweede bocht. Aangezien de trainers ook clubkleding dragen zal dit goed zichtbaar zijn.

Veiligheid op het ijs:
Voor de veiligheid van iedereen schaatsen we allemaal dezelfde kant op. Dit is linksom. Ook is het dragen van handschoenen verplicht. Dit is niet alleen om koude handen te voorkomen, maar ook bij een valpartij is de situatie dan zo veilig mogelijk. Ook zijn er regels over wie waar schaatst. De langzamere schaatsers schaatsen namelijk aan de buitenkant (rechterkant van de baan) en de snellere schaatsers schaatsen aan de binnenkant in de binnenbaan (linkerkant van de baan).
Naast de 400m baan ligt de 333m baan. Het is ten strengste verboden om over de kussens van baan te wisselen. Gebruik hiervoor de tunnel.

Traktaties:
Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden. De trainers stellen dit zeer op prijs! Het handigste is om dit na de training te doen omdat iedereen dan (nog) aanwezig is.

Afmeldingen:
De trainers stellen het zeer op prijs als u of uw kind even afbelt als deze niet komt. Op die manier hoeven we niet op kinderen te wachten die toch niet komen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is!